Novela zavádí zmocnění ministerstvu pro místní rozvoj, aby vyhláškou určilo, jak se budou náklady na teplo a teplou vodu rozúčtovávat, a současně s tím stanovuje pro tuto vyhlášku základní pravidla.

Tyto náklady se budou moci v určitých případech rozúčtovat podle údajů na měřičích tepla a náklady na teplou vodu z údajů na vodoměrech. Takto rozúčtovat náklady bude možné na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci, v případě družstevních bytů se všemi nájemci, kteří jsou současně členy družstva, a u společenství vlastníků se všemi vlastníky.

Pokud se ale poskytovatel služeb, vlastníci jednotek nebo družstevníci nedohodnou, rozdělí se úhrada za teplo nebo teplou vodu na základní a spotřební složku. Základní se bude odvíjet od plochy bytu, spotřební od náměrů na měřičích a vodoměrech. Bližší podrobnosti o poměru těchto složek a další detaily má stanovit ministerstvo pro místní rozvoj ve vyhlášce.

Pokuty za zpoždění se sníží  

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjuravaroval, že novela mimo jiné zatíží majitele domů i bytová družstva, protože je nutí pořídit měřicí zařízení v těch domech, kde dosud nejsou.

Předloha také snižuje nejvyšší pokutu pro případ, že by příjemce služeb, například vlastník bytu nebo jejich poskytovatel, nesplnil svoji povinnost ve stanovené lhůtě. Dosud činí pokuta 100 korun za každý den prodlení, nově se snižuje na 50 korun.

„Schválením této novely dojde alespoň částečně ke zmírnění předešlého zákona, který je při uplatňování pokut při neplnění povinností poskytovatele služeb či příjemce zbytečně přísný a zákonem stanovená výše pokuty značně vysoká. Sto korun na den se mi zdá skutečně příliš,“ komentovala schválení novely ministryně pro místní rozvojKarla Šlechtová.