Jdi na obsah Jdi na menu
 


Družstvo Kruháč v roce 2011

26. 1. 2012
DRUŽSTVO KRUHÁČ V ROCE 2011
 
            Funkční období představenstva a kontrolní komise družstva KRUHÁČ bylo v souladu se stanovami družstva v první volební období 3 roky. Toto období počátkem roku 2011 uplynulo.
            Proto se uskutečnily dne 10.3.2011 na členské schůzi družstva nové volby představenstva a kontrolní komise na dalších 5 let.
 
            Nově zvolené představenstvo družstva, zahájilo svoji práci dnem 10. března 2011 v následujícím  složení:
Předseda představenstva:                 Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc.
Místopředseda představenstva:          František NĚMEC
Místopředseda představenstva:          Flora TŮMOVÁ
Člen představenstva:                         Michal NOVOTNÝ
Člen představenstva:                         Ing. Jiří RÝDEL
 
            Také kontrolní komise družstva pracuje od 10. března 2011 ve složení:
Předseda kontrolní komise:                Ing. Jiří CHALOUPKA
Místopředseda kontrolní komise:         Ing. František JANEČKA
Člen kontrolní komise:                       Bc. Tamara ŠANDOVÁ
           
            Představenstvo družstva ale záhy na svém jednání dne 27.7.2011 obdrželo informaci od místopředsedkyně p. Flory Tůmové, že z představenstva odstupuje a rezignuje na svoji funkci. Důvodem byla změna bydliště rodiny a stěhování mimo Vyškov. Termín ukončení její činnosti v představenstvu byl stanoven k 1.10.2011.
            Proto představenstvo vypsalo doplňovací volby a na členské schůzi družstva dne 24.11.2011 byl do představenstva družstva zvolen jako jeho člen Ing. Ladislav MALEČEK.
            V souladu s novou volbu člena představenstva došlo i k posunu ve funkci a  místopředsedou představenstva družstva KRUHÁČ byl zvolen Ing. Jiří RÝDEL.
            Dne 12.12.2012 jsme podali žádost na Krajský soud v Brně o provedení změny v Obchodním rejstříku.
            Představenstvo je tedy opět úplné a pracuje ve složení:
 
Předseda představenstva:               Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc.
Místopředseda představenstva:      František NĚMEC
Místopředseda představenstva:      Ing. Jiří RÝDEL
Člen představenstva:                       Michal NOVOTNÝ
Člen představenstva:                       Ing. Ladislav MALEČEK
 
            Na členské schůzi jsme schválili v souladu se stanovami také zbývající dokumenty a to:
Ø     Volební řád Družstva Kruháč,
Ø     Jednací řád členské schůze.
            Tím jsme naplnili stanovy družstva a odstranili rest, který nám zbýval z předešlého funkčního období ve zpracování vnitřních norem družstva. Družstvo má v současné době všechny základní dokumenty pro jeho  bezproblémovou činnost. Všechny dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách družstva.
 
 
            Významným úkolem roku 2011 bylo rozhodnutí o provedení rekonstrukce výtahů a jejich rychlá výměna.
            Původní výtahy byly za hranicí své životnosti, byly konstrukčně zastaralé, jejich další užívání představovalo pro uživatele vysoké bezpečnostní riziko a měly prošlé všechny termíny realizace nápravných opatření požadovaných inspekční zprávou.
            Jsme rádi, že členové družstva pochopili vážnost situace a bez zásadních problémů na rekonstrukci přistoupili a odsouhlasili ji. Po provedeném výběru firmy, uzavření nezbytných smluv a uzavření dalšího úvěru, byly výtahy ve velmi krátké době vyměněny.
            Vlastní rekonstrukce výtahů byla firmou EURO VÝTAHY zahájena 8.11.2011. Dne 26.11.2011 byl zahájen zkušební provoz výtahů.
            Celá rekonstrukce byla ukončena dne 9.12.2011 předáním výtahů do plného užívání členům družstva KRUHÁČ.
             Máme tedy moderní, pěkné, ale zejména funkční a bezpečné výtahy. Zároveň s opláštěním výtahů se upravil a zlepšil vzhled schodiště.
            V roce 2011 řešilo představenstvo i dílčí úpravy a opravy v domě. Byla opravena původní mandlovna, byla vymalována, natřena podlaha a vybavena darovaným nábytkem. Z této místnosti se stala pěkná zasedací místnost pro jednání představenstva a kontrolní komise.
            Obdobně byly vymalovány a natřeny podlahy v sušárnách. Člen družstva p. Milan Mitáš provedl drobné opravy dalších společných sklepních prostorů domu
            Pro pohodlí členů byly zakoupeny stojany na kola, které jsou umístěny v kočárkárnách obou vchodů.
            Představenstvo družstva po odstěhování p. Tůmy pověřilo p. Ing. Ladislava Malečka (s jeho souhlasem)  prováděním drobných oprav a úprav v domě a výkonem funkce údržbáře - správce domu.
 
            S velkou lítostí představenstvo družstva, ale i ostatní členové družstva přijali zprávu o úmrtí zakládajícího člena družstva p. Ing. Jiřího Nováka, CSc., který nás opustil dne 21.8.2011.
 
            V průběhu roku 2011 došlo k obměně členů družstva a změně členských práv a povinností.
            Z družstva odešli p. Andrea Němcová, p. Flora Tůmová a Ing. Vladimír Tůma, p. Dominik Dlhoš a Hana Dlhošová, p. Lukáš Galla,
            Novými členy družstva se stali: p. Ludmila Schneiderová, p. Lenka Miklošková, p. Iva Minaříková, p. Drahoslava Hledíková a Ing. Josef Hledík.
            Došlo i ke změnám některých podnájemníků v bytech, které pronajímají členové družstva.
 
           
                                                                      Předseda představenstva
                                                                        Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc.